„Twórczy ogień”.


„Twórczy ogień”.

Czym jest ogień życia?
Archetypowo i mitologicznie ogień kojarzony jest z pasją, radością życia, kreatywnością, namiętnością, seksualnością, wolą życia, odwagą wchodzenia w nieznane obszary, odwagą odkrywania tego co nowe, miłością, twórczą i duchową ekstazą?
Czy rozwijanie jednej z form tego „ognia życia” np pasji i kreatywności pociąga za sobą otwarcie się na inne jego formy?
Wystarczy przyjrzeć się życiu wybitnych artystów i twórców aby zobaczyć jak bardzo przenikają się w ich życiu różne formy „twórczego ognia”.
Z drugiej strony ważne jest równoważenie ognia innymi żywiołami życia: ziemią-świadomością ciała, wodą-inteligencją emocjonalną, powietrzem-umysłem otwartym i inspirowaniem się myślami wysoko rozwiniętych dusz, które odkryły i przekazały ważne klucze do drogi życia.
Harmonia i równowaga zwykle przychodzi z wiekiem i doświadczeniem.
Osoby, które chcą doświadczyć więcej twórczego ognia i tego jak może wzbogacić ich życie zapraszam do doświadczenia terapii ekspresyjnych.