Mandala lustro duszy.


Mandala lustro duszy.

Czym jest dusza? Co się dzieje we wnętrzu człowieka?
Jak można się o tym dowiedzieć i skontaktować z wewnętrzną mądrością?
C.G. Jung badacz ludzkiej psychiki odkrył wiele praw rządzących ludzka świadomością.
Jako pierwszy zaczął używać zapożyczonego z sanskrytu terminu mandala do opisania rysunków terapeutycznych wykonywanych w okręgu.
Wg Junga dusza-wnętrze człowieka może przejawiać się i komunikować z nami na wiele sposobów, miedzy innymi poprzez sny, synchroniczności-pozorne zbiegi okoliczności a także poprzez kształty i kolory wyłaniające się z naszych rysunków.
Samo rysowanie mandali ma wartość terapeutyczną: relaksuje, odpręża, wspiera proces integracji psychiki i wglądu w siebie.
Jednak znajomość zasad interpretacji mandali pozwala na rozpoznanie o czym, w języku kolorów i symboli , mówi dany rysunek?
Na jakim etapie jest rysująca osoba i jakie są jej potrzeby, te jawne i te nieświadome?
Poznanie techniki pracy z mandalą jest krokiem, który
Może wspierać na ścieżce rozwoju twórczego i osobistego.
Nauczenie się zasad interpretacji mandal i pracy z nimi na poziomie terapeutycznym czy coachingowym wprowadza zupełnie nowy wymiar do pracy z mandalą.
Jung, który był autorem terminu aktywna wyobraźnia, zachęcał do prowadzenia dialogu z nieświadomością, z różnymi jej częściami przejawiającymi się np jako postacie ze snów.
W podobny sposób można pracować z mandalami, które „mówią” w bardzo podobnym języku jak sny, przekazują nieświadome treści, a poprzez to pomagają w przywracaniu równowagi w naszej psychice.
Praca z mandalą może być formą prowadzenia dialogu ze swoją podświadomością i przywracania równowagi pomiędzy świadomością i podświadomością.
Rysowanie mandali to nie tylko relaks i przyjemność ale otwarcie drzwi na możliwość spotkania siebie i czegoś o wiele większego od siebie na bardzo głębokim poziomie, poprzez symbole, kolory i kształty.