Akademia Terapii Ekspresyjnych.


Akademia Terapii Ekspresyjnych
i Technik Relaksacyjnych.

Cykl warsztatów rozwoju osobistego przez sztukę
i szkolenie dla instruktorów.


XXIII i XXIV edycja Kraków, Warszawa początek 10.21


Jest możliwość otworzenia kolejnych edycji w innych miastach.

Terapie Ekspresyjne to nazwa jednego z nowszych nurtów arteterapii.
Nurt ten zaczął rodzić się w latach 60-tych w USA, a krystalizował się w latach 80-tych.
Jedną z pionierek tego nurtu jest Anna Halprin. Zaczynała od działań artystycznych wywodzących się z tańca współczesnego i eksperymentalnego teatru tańca oraz działań na rzecz edukacji i rozwoju człowieka poprzez taniec.

Jednym z głównych teoretyków tego nurtu terapii przez sztukę jest Shaun McNiff, terapeuta ekspresyjny łączący działania plastyczne z muzyką i ruchem, autor licznych książek prezentujących teoretyczno filozoficzne podłoże terapii ekspresyjnych.

Paulo Knill szwajcarski muzyk i terapeuta ekspresyjny, który współpracował z Grotowskim twierdzi, że praca Laboratorium Grotowskiego była inspiracją rozwoju jednego z nurtów terapii ekspresyjnych w USA.

Przekazywanie w trakcie kursu metody stanowią samodzielną metodę pracy nad rozwojem osobistym, przez sztukę i ćwiczenia relaksacyjne oraz mogą być wykorzystywane jako dodatkowe ćwiczenia w pracy przez terapeutów, trenerów, psychologów, pedagogów, tancerzy, artystów, bioterapeutów itp.
.
Uczestnicy, którzy odbędą wszystkie 10 spotkań otrzymają dyplom ukończenia kursu i upoważnienie do stosowania ćwiczeń zawartych w tym programie w swojej pracy jako instruktorzy.


W trakcie rocznego cyklu warsztatów poznasz:

TANIEC TERAPEUTYCZNY:
-metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,
-taniec kreatywny-metody improwizacji tańca w rozwijaniu rozwoju ruchu i osobowości,
-rozwijanie pięciu aspektów osobowości poprzez taniec i pracę z ruchem,
-techniki improwizacji tańca jako forma rozwijania kreatywności
-improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, doskonalenie sztuki ruchu i wspieranie rozwoju osobowości,
-taniec relacji-praca z relacjami w tańcu,
-improwizację w kontakcie jako metaforę relacji z ludźmi,
-uzdrawiający teatr tańca-metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
-ekspresyjny teatr tańca-metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance,
-taniec jako formę pracy z ciałem-odkrywanie mądrości ciała,

MANDALA TERAPEUTYCZNA:
- różne formy pracy z mandalą:
-mandale ekspresyjne, intencyjne, kreujące:
-interpretacja i analiza mandal,
-terapeutyczne działanie koloru
-święta geometria i symbolika oraz liczby w mandalach
-rysunki terapeutyczne i diagnostyczne,

TERAPIA DŹWIEKIEM:
-metody terapii dźwiękiem:
-oczyszczanie,
-harmonizowanie,
-kreowanie,
-różne teorie działania dźwięków ,
-terapia pieśnią,
-terapia rytmem,
-teatr improwizacji ruchu i dźwięku-wyzwalanie ekspresji poprzez ruch i głos,

TECHNIKI RELAKSACYJNE:
-jak wprowadzać ludzi w relaksację:
-automasaż,
-elementy masażu,
-ćwiczenia rozciągające,
-elementy jin jogi,
-ćwiczenia równoważące meridiany,
-oddechowe: uspokajające, stymulujące, równoważące, uwalniające.

WIZUALIZACJA TERAPEUTYCZNA:
-wizualizację wspierające relaksacje,
-praca z tematami w wizualizacji:
-regeneracja,
-zakorzenienie,
-uzdrawianie kolorami,
-wewnętrzny uśmiech itd

PRACA Z UWAŻNOŚCIĄ I ŚWIADOMOŚCIĄ:
-uważność i świadomość w pracy z wzorcami,
-wprowadzenie do Zen Coaching,
-skanowanie ciała,
-świadomość oddechu,
-różne techniki oddechowe.

ZMIANA WZORCÓW:
-terapie typu tapping (DYNAMIND , EFT) w połączeniu z tańcem, rysowaniem mandal i pracą z ciałem, czy afirmacjami itd


-PROCESY TERAPEUTYCZNE:
-Taniec 4 i 8 Żywiołów,
-proces odtańczenia swoich narodzin,
-Taniec Trzech Rytmów (praca nad integracją trzech mózgów-głowa, serce, brzuch),
-Integracja konfliktu w tańcu,
-Droga Przez Życie i jej archetypowe wyzwania, jako temat tanecznych procesów i rytuałów,
-Taniec Księżyca,
-Taniec i praca z archetypowymi postaciami,

Proste układy taneczne do zastosowania z różnymi grupami:
-tańce integracyjne do rytmów latino,
-różne style taneczne w rozwijaniu integracji półkul, integracji i koordynacji ruchowej,
-elementy techniki tańca brzucha w pracy nad rozluźnianiem ciała i rozwijaniem przepływu energii w ciele,
-elementy tańca hula wykorzystane do relaksacji i otwierania bioder ,
-opowiadania historii tańcem,
-taniec wojowniczki (wojownika)-rozwijanie siły, odporności i ugruntowania poprzez taniec, proste układy taneczne w połączeniu z prostymi elementami sztuk walki (ciosy, bloki, kopnięcia, uniki),
-Taniec i Joga, ćwiczenia łączące elementy tańca i jin jogi w celu rozluźnienia powięzi,
Uwalniania się od stresu i działań profilaktycznych, oraz uwalniania skutków traumy,
-Tańce integracyjne dla dzieci i dorosłych,

Praca z różnymi grupami,
-zasady pracy z dorosłymi,
-taniec na krzesłach dla osób starszych,
-taniec z dziećmi,
-zajęcia z niepełnosprawnymi.

Filmy z zajęć:
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2018
https://youtu.be/k9ctRV6dvXQ
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2017
https://youtu.be/IW4JeuSjui4
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2016
https://youtu.be/EbpWTAuRl2g
Terapie ekspresyjne
https://youtu.be/l4V9BNcPtLI
Teatr Improwizacji Tańca:
https://youtu.be/TZO6TmFHRjc
Taniec Relacji:
https://youtu.be/ddaDPqoHELw
Taniec Terapeutyczny:
https://youtu.be/mnW5ju_wePk

http://www.mateuszwiszniewski.eu/filmy_ze_zdjeciami_z_zajec_-345.html
Relacje uczestników:
http://www.mateuszwiszniewski.eu/relacje_uczestnikow_ate_-343.html

-TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII EKSPRESYJNYCH
- inspiracje Core Energetics, Psychologią Jungowską, terapią Gestalt, terapią Psychomotoryczną, Psychosyntezą, Bioenergetyką, Psychologią Integralną, Antropologią Tańca, teorią pracy z traumą.

UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA TERAPII EKSPRESYJNYCH:
-zasady prowadzenia zajęć,
-jak tworzyć i dobierać procesy oraz rytuały terapeutyczne dla indywidualnych klientów i grup z, którymi się pracuje,
-towarzyszenie i wspieranie w procesie ważnych życiowych zmian,
-tworzenie grupy wsparcia,
-Kreatywna edukacja i wychowanie do twórczości-wykorzystanie technik arteterapii i terapii ekspresyjnych w edukacji.

Link do szczegółowego programu znajdziesz TU:

http://www.mateuszwiszniewski.eu/program_akademii_terapii_ekspresyjnych-371.html

W trakcie warsztatów będą także prezentowane różne teorie na temat terapeutycznego zastosowania sztuk ekspresyjnych: podejście intermodalne, teoria krystalizacji, dialog z symbolami, skupianie się na potencjale, teoria rozwojowa terapii ekspresyjnych, teoria kreatywności, coaching somatyczny, oraz przykłady ich praktycznego zastosowania przez wybitnych przedstawicieli nurtu terapii ekspresyjnych.

Oprócz samego poznawania teorii i technik terapii ekspresyjnych oraz ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacji, w trakcie warsztatów będziemy pracować także nad własnym rozwojem zawodowym - trening Antykariery, i Świadomy Biznes (model rozwinięty w oparciu o prace Kena Wilbera-psychologie integralną), rozwojem wewnętrznym - praca w oparciu o metaforę Podróży Bohatera oraz uczyć się jak stosować terapie ekspresyjne, wizualizację itd w celu poprawy relacji, rozwoju prosperity, uwalniania podświadomych wzorców, afirmacji itd.

Ostatni warsztat poświęcony jest rozwojowi umiejętności instruktorskich. W trakcie tych warsztatów skupimy się nad udzielaniu informacji zwrotnych, podstawowych zasadach prowadzenia grupy, pracy z cyklami procesu grupowego, oraz pracy nad rozwojem wewnętrznym prowadzącego.W trakcie warsztatów stosujemy model Czterech Filarów zrównoważonego, integralnego rozwoju w oparciu teorie Kena Wilbera, pioniera w rozumieniu całościowego rozwoju człowieka:

1) praca z ciałem: taniec, masaże itd,
2) praca z cieniem: terapie ekspresyjne, poznawanie siebie i swojej podświadomości poprzez różne formy twórczej ekspresji,
3) rozwój intelektualny- poznawanie rożnych teorii wyjaśniających terapeutyczne działanie sztuki i ich zastosowania w pracy wybitnych przedstawicieli tego kierunku, trening mentalny
4) Rozwój świadomości-świadome oddychanie, ćwiczenia rozwijające zdolność koncentracji oraz bycia tu i teraz, medytacja w tańcu i poprzez różne formy sztuki itd.

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: Szkolenie obejmuje 8 warsztatów dwudniowych (zajęcia weekendowe, raz w miesiącu) i 1 warsztat czterodniowy (opcjonalnie zjazd majowy lub czerwcowy) lub 10 warsztatów dwudniowych (do ustalenia).

Przewidywane terminy: październik 2018 – czerwiec 2019. Terminy mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z grupą.

Aby ułatwić podjęcie decyzji poprzez doświadczenie metody i sposobu pracy, pierwsze warsztaty będą miały charakter otwarty i niezobowiązujący.
Pod koniec pierwszego spotkania zostaną podpisane umowy o deklaracji uczestnictwa w całym cyklu ATE.

Opuszczone warsztaty można odrobić biorąc udział w równoległych edycjach kursu lub kolejnych, bez dodatkowych opłat lub w trakcie obozu wakacyjnego dla uczestników kursu ATE.

Zajęcia trwają w soboty od 10:00 do 18:00 i w niedziele od 10:00 do 17.00.
Opuszczone warsztaty można odrobić bez dodatkowych opłat biorąc udział w równoległych lub kolejnych edycjach kursu.

Prowadzący: dr Mateusz Wiszniewski arteterapeuta, Coach certyfikowany w Zen Coaching Network.
Od wielu lat prowadzi warsztaty i sesje indywidualne z zakresu terapii ekspresyjnych, tańca i rysunku (od 2000) oraz ćwiczeń relaksacyjnych i wizualizacji (od 1994). Jest jednym z wykładowców podyplomowego studium arteterapii, choreoterapii i muzykoterapii.
Brał udział w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez wielu mistrzów terapii ekspresyjnych, między innymi w USA (Anny Halprin, Gabrielle Roth, Emilie Conrad, Ruth Zaporah). Przez wiele lat brał udział w warsztatach twórcy Antykariery Ricka Jarow PHD, następnie był jedną z osób organizujących jego warsztaty w Polsce i prowadzących warsztaty Antykariery. Jest instruktorem improwizacji tańca i symboliki ciała (metoda Kapperta) , eksperymentalnego teatru tańca, Kino Mana-hawajskiej pracy z ciałem: masażu Lomilomi i tańca Hula oraz Chi Kung-Healing Dao. Uczył się metod pracy z traumą, wywodzących się bioenergetyki i coachingu oraz terapii systemowej. Obecnie ukończył drugi rok czteroletniego szkolenia pracy z ciałem. Jest autorem książek: Uzdrawiający Taniec, Zrelaksuj się i Żyj Twórczo, Samouzdrawianie i Praca ze Snami, Huna w Samouzdrawianiu i Autoterapii oraz Potęga Wizualizacji, Taniec jako terapia.

Informacje i zgłoszenia:
Kontakt z prowadzącym: Mateusz Wiszniewski, stardance33@gmail.com, 791927957, www.mateuszwiszniewski.eu, www.terapiaprzezsztuke.pl.


Cena: 4000PLN za 10 warsztatów-120 godzin.
Przy wpłacie z góry za całość-10% zniżki-cena 3600PLN.

Twoje miejsce rezerwuje przesłanie przedpłaty 300 PLN na konto: Merkury-Mateusz Wiszniewski, Millenium Big Bank S.A. nr konta: 08-11602202-0000000028169266


Więcej informacji:

Mateusz Wiszniewski-791 927 957,
stardance33@gmail.com, www.terapiaprzezsztuke.pl, www.mateuszwiszniewski.eu,
FB/ terapie ekspresyjne, FB/ healing mandala art.
Youtube.com kanał:
https://www.youtube.com/channel/UCBI08B22ljE9o21-PMatNjw?view_as=subscriber


PROGRAM AKADEMII TERAPII EKSPRESYJNYCH

W trakcie warsztatów wykonujemy ćwiczenia i procesy arteterapeutyczne.
Uczestnicy programu otrzymują konspekty i plany ćwiczeń.

Każda grupa i edycja ma swój własny specyficzny charakter. Program i profil zajęć jest dostosowywany do potrzeb i możliwości grupy. W zależności od potrzeb, procesu i życzeń grupy, program może ulec modyfikacji lub aktualizacji.
Prowadzący zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

WARSZTATY 1. Wprowadzenie do tańca terapeutycznego. Prezentacja podstawowych technik i teorii terapii ekspresyjnych.

– Taniec Terapeutyczny – teoria, historia, praktyka,
– Metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,
– Wprowadzenie do improwizacji tańca,
– Sztuka improwizacji tańca jako forma rozwijania kreatywności,
-Taniec kreatywny,
– Improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, doskonalenie sztuki ruchu i wspieranie rozwoju osobowości,
– Terapeutyczny teatr tańca – metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
– Ekspresyjny teatr tańca – metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance.
-Proste układy taneczne do rozwijania koordynacji ruchowej, integracji i synchronizacji półkul,
-Wizualizacje: relaksacja, ugruntowanie.

WARSZTAT 2: TEATR IMPROWIZACJI TAŃCA, RUCHU I GŁOSU I TERAPIA POEZJĄ.

Tworzenie improwizowanych przedstawień.
– Sztuka improwizacji i jej terapeutyczne i rozwojowe działanie,
– Improwizacja tańca, ruchu i głosu,
– Tworzenie improwizowanych przedstawień w oparciu o tematy z życia uczestników i z życia społeczności,
– Teoria i praktyka katharsis,
– Praca z archetypowymi tematami,
– Prospołeczne, kulturotwórcze i aktywizujące działanie rytuałów terapeutycznych.
– Rytuały arteterapeutyczne, sztuka i jej wymiar społeczny,
– Praca z mitami i polem zbiorowym poprzez taniec, rysunek, dźwięk i teatr tańca,
Terapia Poezją:
– Czytanie wierszy,
– Pisanie wierszy,
– Baśnie i metafory.
-Wizualizacja: bezpieczne miejsce, spotkanie przewodnika.

WARSZTAT 3: PRACA Z DŹWIĘKIEM I GŁOSEM. PODSTAWY TERAPII DŹWIĘKIEM

– Rozgrzewka do ekspresyjnej pracy z głosem,
– Terapia głosem praca z samogłoskami,
– Ruch i dźwięk,
– Teatr improwizacji ruchu i dźwięku,
– Terapeutyczne wykorzystanie samogłosek,
– Terapia pieśnią – edukacyjne i terapeutyczne wykorzystanie pieśni,
– Ekspresyjna i improwizacyjna praca z głosem i dźwiękiem,
– Różne teorie i zastosowania pracy z głosem i dźwiękiem,
– Terapeutyczne wykorzystanie kombinacji dźwięków,
– Otwieranie i harmonizowanie ciała z pomocą dźwięku,
– Dźwięk w redukcji stresu i samoleczeniu,
– Praca z rytmem (bardzo proste rytmy),
– Wykorzystanie instrumentów; bęben, grzechotki, flet; misy, gongi, kamertony; korzystanie z gotowej muzyki,
– Podstawowe typy muzyki terapeutycznej i ich wykorzystanie.
-Wizualizacja-otwieranie pola kreatywności,
-Oczyszczanie energią żywiołów.

WARSZTAT 4: PRACA Z MANDALAMI

– Podstawowa mandala ekspresyjna,
– Analiza i interpretacja mandali,
– Dialog terapeutyczny w oparciu o mandale,
– Mandala intencyjna i różne typy mandali,
-Mandala uzdrawiająca,
– Mandala diagnostyczna,
– Mandala jako afirmacja,
-Symbole w mandalach,
-Święta geometria,
– Rysunki terapeutyczne.
-Wizualizacje: święta geometria, uzdrawianie kolorami.

WARSZTAT 5: RELAKSACJA, REGENERACJA, PROFILAKTYKA.

Jak skutecznie radzić sobie ze stresem, relaksować się i regenerować.
Praktyki prozdrowotne i profilaktyczne oraz rozwijanie zdolności samoleczenia.
-Praca z dźwiękiem, taniec, rysowanie mandal jako metoda relaksacji i samoleczenia.
-Czym jest stres. Nauka relaksacji.
– Relaksacja, regeneracja, przeciwdziałanie wypaleniu- techniki relaksacyjne i wizualizacje
-Ćwiczenia masażu i automasażu
-Taniec i jin joga-praca z powięzią jako metoda skutecznej relaksacji, uwalniania skutków stresu i traumy.
-Technika głębokiego relaksu,
-Taniec wojowniczki i wojownika jako metoda rozwijania siły, odporności i ugruntowania,
-Wewnętrzny uśmiech,
-Organy wewnętrzne, związane z nimi emocje i postawy -uzdrawianie i regeneracja organów wewnętrznych.
-Mapa stresu i kreatywne pisanie.
-Uniwersalne zasoby: radość, miłość, spokój, ugruntowanie i ich rozwijanie poprzez ćwiczenia relaksacyjne, wizualizacje i pracę z ciałem.
-Wizualizacje-uwalnianie głębokiego stresu, wewnętrzny uśmiech jako metoda profilaktyki i leczenia.

WARSZTAT 6: PRACA Z PASJĄ

Praca z pasją-tworzenie swojej ścieżki rozwoju w pracy.
-Odkrywanie pasji, powołania,
-Ustalanie priorytetów i planu działania,
-Jak radzić sobie z obiekcjami i przeszkodami?
-Uwalnianie i zmiana wzorców: terapie typu Dynamind i EFT w połączeniu z technikami oddechowymi, tańcem, wizualizacją, czy pracą z mandalami,
– Ścieżka Czakr jako mapa tworzenia ścieżki zawodowej wg Ricka Jarow
– Budowanie poczucia bezpieczeństwa,
-Odkrywanie swojej pasji,
–Sięganie do zasobów, kreatywność i wizja,
– Łączenie myślenia twórczego i praktycznego – prawej i lewej półkuli,
– Teoria „Sekretu”, kwantowa manifestacja marzeń i praca nad realizacją celów.
Wizualizacje: otwieranie się na obfitość, odkrywanie wizji i kreowanie,
Rozwijanie trójkąta mocy: ugruntowanie, spójność, wiara w siebie, jasność celu.

WARSZTAT 7: PRACA Z RELACJAMI

– Zasady wspierające tworzenie zdrowych relacji wg. badań i prac specjalistów w tej dziedzinie; zasady psychologiczne i duchowe,
-Taniec i teatr tańca jako sposób badania swoich wzorców relacji i nauki zasad tworzenia świadomych relacji,
– Kody tańca, ponadkulturowe wzorce ruchu zapisane w tańcach świata jako zapis zakodowanych w ciele i ruchu archetypowych zasad komunikacji, rytmu i tworzenia relacji,
– Improwizacja w kontakcie jako metafora relacji,
– Praktyka uzdrawiania i oczyszczania relacji,
– Nauka zasad relacji i praktyka sztuki relacji poprzez taniec i teatr tańca.
-Wizualizacje: wybaczenie, uzdrawianie relacji, rozwijanie świadomości serca

WARSZTAT 8: PODRÓŻ CZŁOWIEKA PRZEZ ŻYCIE.

-Coaching, rozwój osobisty, kreatywność- procesy podejmowania decyzji i ustalania planu działania,
– Rozwój człowieka w świetle psychologii głębi C. Junga,
– Podróż Bohatera – metafora rozwoju świadomości,
– Taniec i Mandale jak metoda spotkania i dialogu z archetypami,
– Aktywna wyobraźnia – dialog z podświadomością,
– Towarzyszenie życiowym etapom i zmianom – rytuały terapeutyczne jako wsparcie w procesie zmiany i osobistej transformacji, w oparciu o terapie ekspresyjne – taniec, muzykę, poezję, pieśń i rysunek,
– Podróż bohatera poprzez taniec spontaniczny, mandale i kreatywne pisanie.
– Rytuał odtańczenia swoich narodzin.
-Wizualizacje: szukanie wizji życia, spotkanie przewodników i sprzymierzeńców,

WARSZTAT 9: Terapie ekspresyjne i praca z ciałem.
-Różne teorie pracy z ciałem i ich zastosowanie w terapiach ekspresyjnych:
Bioenergetyka i Core Energetics, teorie Wschodu-Joga i Czi Kung-podobieństwa i różnice pomiędzy wschodnimi i zachodnimi technikami pracy z ciałem,
-Mapa ciała,
-Symbolika ciała,
-Dialogi z ciałem,
-Autoportret-ćwiczenie wg Anny Halprin,
-Praca z częściami ciała w tańcu, rysunku i dźwięku,
-Taniec, praca z ciałem i rozwijanie 5u aspektów osobowości
-Wprowadzenie do pracy ze strukturami charakteru i ich podstawowymi zadaniami.
-Praca z wzorcami w ciele i emocjami poprzez świadomość i uważność-Wprowadzenie do Zen Coaching,
-Wizualizacje i praktyki uważności: skanowanie ciała, świadomość organów wewnętrznych-wewnętrzne widzenie i odczuwanie,
-Świadomość oddechu i oddech w pracy z ciałem.

WARSZTAT 10: TWORZENIE PROGRAMÓW I SCENARIUSZY ZAJĘĆ W OPARCIU O POTRZEBY GRUPY I KLIENTA INDYWIDUALNEGO
ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORSKICH. TERAPIE EKSPRESYJNE I COACHING.
KREATYWNA EDUKACJA I WYCHOWANIE DO TWÓRCZOŚCI.

Warsztat jak prowadzić zajęcia prowadzony jest na poziomie umiejętności i kompetencji instruktorskich (ATE nie jest kursem Trenerskim).

– Arteterapia i coaching-korzystanie z terapii ekspresyjnych w połączeniu z modelami coachingowymi- na przykładzie wybranych ćwiczeń, pytania coachingowe, praca z linią czasu, strategia twórczego myślenia Walta Disneya, praca z konfliktem.
-Kreatywny Lider-sztuka i zasady tworzenia grup wsparcia.
– Tworzenie misji i wizji własnej pracy,
– Wizja, Motywacja, Działanie-3 wymiary pracy lidera i praca z 3-ema mózgami,
– Taniec Trzech Rytmów i ćwiczenia rozwijające Trzy Mózgi,
– Zasady konstruowania ćwiczeń,
– Tworzenie indywidualnych sesji arteterapeutycznych w oparciu o potrzeby danego klienta,
– Tworzenie procesów i rytuałów arteterapeutycznych w nawiązaniu do potrzeb grupy i tematu zajęć,
Prowadzenia zajęć i rozwijanie umiejętności instruktorskich:
– Cechy i umiejętności dobrego instruktora,
– Umiejętność obserwacji grupy i dobierania ćwiczeń,
– Podstawowe zasady prowadzenia grupy,
– Możliwość prowadzenia fragmentów zajęć i otrzymania informacji zwrotnej,
– Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi,
– Wybór grupy docelowej,
-Praca z różnymi grupami, dzieci, dorośli, osoby starsze, osoby upośledzone.
– Jak rozpocząć pracę jako instruktor,
-Kreatywna edukacja i wychowanie do twórczości-wykorzystanie technik arteterapii i terapii ekspresyjnych w edukacji.
-Wizualizacje: tworzenie kręgu wsparcia, budowanie w sobie wewnętrznego lidera.