Astrotaniec.


Astrotaniec.


„Wieczory poświęcam astrologii. Sporządzam horoskopy aby odnaleźć klucz do sedna psychologicznej prawdy”.
C.G. Jung w liście do Zygmunta Freuda.

Astrotaniec – to nowatorska metoda polegająca na poznawaniu oraz twórczym wyrażaniu i rozwijaniu swojego potencjału zapisanego w horoskopie.
Pozycje i aspekty oznaczone w naszym horoskopie są mapą ukrytej – wewnętrznej struktury osobowości. Poprzez twórcze wyrażanie tych aspektów w tańcu, dźwięku itd. uczymy się lepiej rozumieć siebie, swoje talenty i ograniczenia. Możemy dokonywać zmiany na głębszym poziomie i odnaleźć ukryte przyczyny problemów oraz klucze do drzwi prowadzących do trafnych i właściwych rozwiązań.
W horoskopie są ukryte odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania
oraz klucze do rozwinięcia swojego potencjału: gdzie są nasze największe talenty
i jakie są nasze najsłabsze strony, jak można optymalnie pracować nad sobą.
Astrotaniec jest formą tańca umożliwiającą głębokie poznanie siebie,
Poprzez twórczą i ekspresyjną pracę z głębokimi i archetypowymi tematami,
rozpoznanie swoich potencjałów i transformacje wzorców.
Nawiązuje do najstarszej zachowanej archetypowej mapy ludzkiej świadomości i cech osobowości-Astrologii.
Wiele szkol szamańskich i duchowych wykorzystuje opisane w astrologii rytmy natury i kosmosu jako podstawę swojej pracy na podstawowym i bardziej zaawansowanym poziomie.
Żywioły: ziemia, woda, ogień i powietrze są jedynie jednym z podstawowych elementów tej mapy.
Poprzez refleksję, dialog wewnętrzny, tańczenie, rysowanie mandal, wydawanie dźwięków harmonizujących działanie planet w swoim horoskopie można:

- lepiej poznać siebie,
- uświadomić sobie swoje ograniczenia,
- zrozumieć swoje życiowe lekcje
- uzdrowić głęboko ukryte programy, które kierują naszym życiem
-pracować nad odkryciem optymalnej ścieżki rozwoju


Astrotaniec –jest formą doświadczalnej i kreatywnej pracy z astrologią rozumianą tutaj jako najstarsza i najbardziej obszerna mapa jednostkowej i zbiorowej nieświadomości oraz mapa różnych ścieżek i metod rozwoju człowieka. System opisujący potencjały i pułapki na ścieżce rozwoju i ich cykle występowania.

Astrologia jest też największą i najstarszą mapą energii wpływających na losy człowieka i daje wskazówki jak je poznawać i używać dla rozwoju.

W trakcie warsztatów poprzez taniec, śpiew, rysunek, pracę z ciałem będziemy poznawać różne aspekty siebie wpływające na nasze relacje, szczęście, zadowolenie z pracy itd. Będziemy uczyli się rozpoznawać podświadome wzorce oraz związane z nimi lekcje, szanse i wyzwania.
Będziemy odnosić tą wiedzę do swojego życia poprzez pracę z własnym horoskopem.


Psychologia Żywiołów-jak rozpoznać głęboką strukturę dynamiki osobowości i jak z nią pracować?

Taniec Znaków Zodiaku-
Praca z Rolą i stylami działania i przejawiania się w życiu.
Domy Astrologiczne-
Rozpoznawanie i transformacja blokad w różnych obszarach życia w potencjały.

Astrotaniec jest metodą kreatywną, opartą na bezpośrednim intuicyjnym doświadczeniu. Nie wymaga uprzedniej wiedzy astrologicznej.
W trakcie warsztatu uczestnicy sami dochodzą do własnych doświadczeń i wiedzy o sobie poprzez techniki Astrotańca.


Dr Mateusz Wiszniewski-arteterapeuta, antropolog tańca, instruktor improwizacji tańca i symboliki ciała, instruktor Czi Kung-Healing Dao. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i obozów poświęconym technikom relaksacyjnym i wizualizacji-od 1994 roku, terapii tańcem i innym formom terapii ekspresyjnych-od 2000 roku. Jest autorem książek: Potęga Wizualizacji, Uzdrawiający Taniec, Huna w Samouzdrawianiu i Autoterapii, wydanych przez Studio Astropsychologii w Białymstoku.www.mateuszwiszniewski.eu