Improwizacja w Kontakcie jako Metafora Relacji.Improwizacja w Kontakcie Jako Metafora Relacji.


Sposób w jaki się poruszamy i wchodzimy w relację z partnerem w tańcu odzwierciedla nasze nieświadome wzorce wchodzenia w relacje.

W trakcie zajęć poprzez rożne elementy techniki improwizacji w kontakcie możemy sobie uświadomić strategie i wzorce jakie kierują nami w relacjach.

Można lepiej zrozumieć swoje zachowania i oswajać nowe, bardziej kreatywne i rozwojowe postawy w relacjach poprzez uczenie się nowych wzorców ruchu i zachowań tanecznych.

Jest to forma uczenia się poprzez ciało. Bliska tym, którzy lubia się ruszać i tańczyć.

Informacje o warsztatach:
mateuszwiszniewski@poczta.onet.pl, 605357711, 791927957