Improwizacja w Kontakcie jako Metafora Relacji.


Improwizacja w Kontakcie jako Metafora Relacji, Torun 09.2007