PSYCHOASTROLOGIA-sesje online.


PSYCHOASTROLOGIA:

Ludzie od tysięcy lat próbowali zrozumieć świat i siebie. Mędrcy wielu różnych kultur odkryli związek pomiędzy położeniem gwiazd w momencie urodzenia, a charakterem i losem człowieka. Psychoastrologia zajmuje się przygotowaniem portretu psychologicznego człowieka na podstawie horoskopu łącząc techniki astrologii, psychologii jungowskiej i coachingu.
Poprzez analizę horoskopu urodzeniowego możemy trafnie określić i lepiej zrozumieć najważniejsze talenty i mocne strony człowieka. Horoskop pozwala zrozumieć słabe strony i wyzwania życiowe oraz podstawowe kompleksy, zranienia i konflikty, które utrudniają realizacje jego życiowego potencjału.
Dzięki analizie solariusza-horoskopu rocznego lub tranzytów-aktualnych wpływów planetarnych możemy z kolei określać właściwą strategię w danym okresie czasu, aby optymalnie wykorzystać okazje dawane przez los i unikać pułapek oraz problemów. Astrologia może wskazywać w jakich obszarach życia mamy „zielone a w jakich czerwone światło” , w danym okresie czasu.
Psychoastrologia może pomóc:
-w wychowaniu dziecka, pomaga zrozumieć jego psychikę aby lepiej je wspierać i uniknąć błędów wychowawczych,
-planowaniu kariery, czy wyborze studiów-aby wybrać kierunek odpowiadający swoim talentom, potrzebom i zainteresowaniom,
-prowadzeniu firmy-astrologia może pomóc z wyprzedzeniem przewidywać wyzwania i szanse jakie daje los oraz pracować nad indywidualnym przygotowaniem pracowników,
-przemyśleniu danej sytuacji i ułożeniu strategii, planu działania odpowiadającego , czasami „niewidocznym” gołym okiem, ukrytym tendencjom losu i przeznaczenia. Analiza astrologiczna może pomóc wykorzystać „okna szansy” i nie wpadać w niewidoczne i ukryte „pułapki losu”.
Astrologia Karmiczna-może pomóc spojrzeć głębiej w ukryte rejony duszy aby odczytać karmę wpływającą na los człowieka.
Oferta-odczyty astrologiczne przez telefon i online:
Astrologia Zachodnia:
1) Analiza horoskopu urodzeniowego pod katem psychologicznym (astrologia plus psychologia jungowska), opis 20 stron plus rozmowa: 1-1,5 godz.
2) Solariusz-analiza najbliższego roku urodzeniowego, lub analiza tranzytów , budowanie strategii na nadchodzący okres czasu. 15 stron opisu i rozmowa-1-1,5 godz.
Astrologia Wedyjska-praca z uwarunkowaniami karmicznymi.
1) Portret osobowości i uwarunkowania karmiczne-jak usuwać skutki karmicznych ograniczeń i sięgać po swój najlepszy potencjał– 10 stron opisu, rozmowa 1 godz.
2) 7 Archetypów-charakterystyka potencjałów i ograniczeń na podstawie pozycji planet.
Jak równoważyć i harmonizować osobowość-10 stron opisu, rozmowa 1 godz.
3) Duch czasu-w jakie działania najlepiej się angażować a jakich unikać w danym okresie czasu -10 stron opisu, rozmowa 1 godz.

Dr Mateusz Wiszniewski, astrologią interesuje się od 20-u lat. Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych-socjologii, certyfikowanym Zen Coachem, arteterapeutą, instruktorem Jogi wg Sivanandy. Ukończyłem szkolenie psychoterapii Core Energetics.

Moje wykształcenie pozwala mi prowadzić odczyty astrologiczne w sposób terapeutyczny i zgodny z zasadami coachingu. Kontakt: Mateusz Wiszniewski, stardance33@gmail.com, 791927957