Szamanizm i terapie ekspresyjne.


Szamanizm i terapie ekspresyjne.

Czy terapie ekspresyjne mają coś wspólnego z szamanizmem?
Co ma na ten temat do powiedzenia Shaun McNiff- jeden z czołowych praktyków i teoretyków terapii ekspresyjnych:

Psychiatrzy wykorzystywali twórczą ekspresję do diagnozowania pacjentów jednak samo tworzenie i twórcza ekspresja leczy człowieka.
Zawsze kiedy dusza cierpi czy jest utracona (soul loss)
Twórcza ekspresja, sztuka, pomaga człowiekowi się odnaleźć.
Dusza wyraża się poprzez wyobrażenia i impulsy pojawiające się spontanicznie w procesie swobodnej twórczej ekspresji, czy jest to rysunek, taniec, praca z głosem czy kreatywne pisanie.
Postacie i symbole pojawiające się w wyobraźni, w naturalny sposób pomagają ludziom odzyskiwać siebie, odkrywać swoją pełnię czy nieświadomą mądrość.
Kiedy tworząca osoba odpuści kontrolujący umysł, wyobrażenia i postacie, które pojawiają się w twórczym procesie, pomagają się uzdrowić i odzyskiwać swoja dusze (regain soul).
Potężne energie nieświadomości mogą zostać uwolnione, wyrażone, skanalizowane i oswojone, kiedy wyrażamy je przez taniec, rysunek czy dźwięk lub pisanie.
Tęsknota i zainteresowanie szamanizmem jest też związana z głodem i potrzebą by spotykać się z głębia i pełnią życia, jego tajemnicami wyrażanymi w archetypowych i pierwotnych pieśniach, tańcach i maskach itd.
Kiedy ludzie wystarczająco głęboko angażują się w taniec, śpiew, czy granie, z nieświadomości spontanicznie mogą wyłonić się archetypowe postacie zwierząt, czy przewodników czy archetypowe uniwersalne symbole.
W arteterapii i terapiach ekspresyjnych, poprzez technikę aktywnej wyobraźni można traktować symbole jako nauczycieli i komunikować się z wyobrażonymi postaciami jako przewodnikami i uzdrowicielami duszy.
Wyobrażenia, które odrzucamy mają często najwięcej do zaoferowania ponieważ poszerzają naszą świadomość i pomagają uwolnić stłumione i nieakceptowane energie.
Kiedy w latach 70-tych powstawały w USA terapie ekspresyjne, eksperymentowano z przechodzeniem przez różne środki twórczej ekspresji, z tańca w śpiew, ze śpiewu w rysunek, z rysunku w dramę itd.
Odkryto, że tego typu praca (podejście intermodalne)
Wykonywana w grupie wspierających się ludzi, otwiera bardzo głębokie pokłady dostępu do wewnętrznej uzdrawiającej siły i podświadomej mądrości.
Terapeuta ekspresyjny to osoba, która poświecą się pracy wykorzystującej sztukę (taniec, rysunek, dźwięk, kreatywne pisanie) do uzdrawiania duszy i wspierania rozwoju osobowości i wspólnoty.
Oczywiście, terapeuta ekspresyjny nie jest szamanem ale wg McNiffa sztuka i szamanizm maja bardzo wiele wspólnego.
Jak ktoś powiedział: nie wierzcie artyście ale wierzcie jego opowieści.
Jak to więc jest czy sztuka i szamanizm są tym samym?
Z pewnością nie.
Jednak można też zauważyć, że używając różnych słów i terminów żeby klasyfikować i opisywać rzeczywistość, często oddalamy się od niej.
Słowa to jedynie przybliżenia, a kluczowe jest własne doświadczenie, którego nie daje się wyrazić słowami.
Jest to bardzo swobodne, osobiste i niedosłowne streszczenie i przegląd poglądów na sztukę i szamanizm na podstawie Shaun Mc Niff Art as Medicine.
A co wy o tym sądzicie?