Taniec Żywiołów.


Taniec Żywiołów:

Jest to improwizacja taneczna na temat Czterech Żywiołów.
W oparciu o 4 formy-style ruchu, pracę z 4 archetypami, kierunkami świata i fazami procesu możemy pogłębiać proces relaksacji i poznawania siebie.

Na poziomie fizycznym poprawić swoje zdrowie i sprawność fizyczną, rozwinąć warsztat taneczny i poprawić jakość ruchu.

Na poziomie psychologicznym możemy lepiej poznać siebie, rozwijać inteligencję emocjonalną, kreatywność i zdolność ekspresji, wzmocnić swoje słabe strony, rozwijać silne i w ten sposób budować zrównoważoną osobowość.

Cztery żywioły są doskonałą metaforą wielu aspektów życia,
między innymi:

-Cztery żywioły reprezentują cztery strategie radzenia sobie ze stresem:
--Elastyczność,
--Asertywność,
--Znajdowanie Dystansu,
--Ugruntowanie.

-Cztery fazy podejmowania decyzji:
--Wizja,
--Mobilizacja,
--Wewnętrzna Zgodność,
--Realizacja.

Praca z żywiołami może zmierzać zarówno w kierunku nauki techniki improwizacji i doskonalenia sztuki ruchu, rozwijania zdolności improwizacji, terapii, uzdrawiania, jak i edukacji i rozwijania świadomości przez taniec.

Inna formą pracy z metaforą żywiołów jest taniec Ośmiu Żywiołów inspirowany zasadami chińskiej filozofii i kosmologii.

Osiem Żywiołów reprezentuje różne siły kosmosu i psychiki oraz proces przemian. Taniec Ośmiu Żywiołów pomaga nadążać za procesem przemian i odnajdywać w sobie świeżość i siłę do podążania z procesem życia.

W trakcie warsztatu poprzez interpretowację mandali oraz metodę kreatywnego pisania, można przenosić doświadczenia z tańca na poziom symboli-rysunek, czy werbalny-kreatywne pisanie.

Informacje i zgłoszenia:
Mateuszwiszniewski@poczta.onet.pl, 605357711, 791927957