Tęcza.Na błękicie nieba utkana
Tęcza jak most się otwiera
Pomiędzy niebem a ziemia
Znanym i nieznanym
Toba i mną
Przejdźmy na drugą stronę...