Terapie Ekspresyjne i Mindfullness.Terapie Ekspresyjne i Mindfullness.

Czy praktyka terapii ekspresyjnych i mindfullness łączą się ze sobą i mogą sobie pomagać? Co na ten temat klasyk terapii ekspresyjnych Shaun McNiff?
(W swobodny i wybiórczy sposób streszczam najciekawsze tezy jego artykułu).
Podstawą terapii ekspresyjnych jest proces twórczej ekspresji-tworzenia sztuki i dzielenia się tym z innymi.
W tym procesie kluczową rolę odgrywa bycie świadkiem tego procesu.
Kluczowe jest bycie świadomym co się dzieje na poziomie ciała, emocji, umysłu, relacji w trakcie tego procesu. Istotną rolę odgrywa zdolność bycia uważnym, uważna percepcja i świadomość tego co dzieje się w danej chwili.
Głębia doświadczenia i kluczowe motywy w terapii i rozwoju mogą zostać niezauważone i zmarginalizowane, kiedy nie jesteśmy uważni i świadomi tego co się dzieje w nas i wokół nas.
Twórcza ekspresja w grupie staje się świetnym polem do praktyki uważnej percepcji tego co dzieje się w trakcie procesu tworzenia w jednostce i dzielenia się w tym w grupie.
Bycie świadkiem tego co się dzieje w grupie, podobnie jak praktyka medytacji wymaga uważności, empatii, współczucia jak i dyscypliny i systematycznej praktyki.
Tworzenie sztuki-twórcza ekspresja z pomocą tańca, rysowania, pisania czy dźwięku zwiększa naszą zdolność bycia świadomym tego czego doświadczamy w życiu na co dzień.
Obserwowanie i odczuwanie tego co jest tworzone i co zostało stworzone, zwiększa zdolność bycia uważnym i samoświadomość.
Proces twórczej ekspresji wspiera także krążenie energii w ciele. Wyzwolona twórcza energia, która na Wschodzie nazywana jest czi lub ki, krąży bardziej intensywnie i pomaga uwolnić blokady, zatrzymujące przepływ energii i powodujące symptomy.
(Widziałem wielokrotnie jak ludzie po warsztacie terapii ekspresyjnych zdrowieją, czują się lepiej lub w zagadkowy sposób znikają ich symptomy.)
Spotkanie się, poprzez proces twórczej ekspresji w tańcu, dźwięku, rysunku, czy kreatywnym pisaniu, z wypieranymi energiami, powodującymi blokady w przepływie energii i symptomy, pozwala je oswajać, uwalniać napięcie z nimi związane i integrować, prowadząc do bycia pełniejszą i bardziej spójną osobą.
Jeżeli otworzymy się na ten proces, sztuka uzdrawia przekształcając nasze trudności w twórczą ekspresję.
Bycie uważnym i świadomym odgrywa bardzo ważną rolę w tym procesie.
Równie istotne jest stworzenie bezpiecznej, wspierającej, akceptującej przestrzeni w grupie, aby twórcza ekspresja, i bycie jej świadomym i dzielenie się tym w grupie mogły się wydarzyć.
Jest to bardzo swobodny, osobisty i niedosłowny wybór najciekawszych według mnie idei z poglądów na temat związków pomiędzy twórczą ekspresją i uważnością na podstawie artykuły Shaun Mc Niff: Cultivating Mindfull Awareness and Presence through Expressive Arts.