Terapie Ekspresyjne i Praca z Ciałem.


Terapie Ekspresyjne to nazwa jednego z nowszych nurtów arteterapii.
Nurt ten zaczął rodzić się w latach 60-tych w USA, a krystalizował się w latach 80-tych.
Jedną z pionierek tego nurtu jest Anna Halprin. Zaczynała od działań artystycznych wywodzących się z tańca współczesnego i eksperymentalnego teatru tańca oraz działań na rzecz edukacji i rozwoju człowieka poprzez taniec.

Jednym z głównych teoretyków tego nurtu terapii przez sztukę jest Shaun McNiff, terapeuta ekspresyjny łączący działania plastyczne z muzyką i ruchem, autor licznych książek prezentujących teoretyczno filozoficzne podłoże terapii ekspresyjnych.

Paulo Knill szwajcarski muzyk i terapeuta ekspresyjny, który współpracował z Grotowskim twierdzi, że praca Laboratorium Grotowskiego była inspiracją rozwoju jednego z nurtów terapii ekspresyjnych w USA.

Pionierzy terapii ekspresyjnych Anna Halprin i Jerzy Grotowski byli świadomi tego, że trudno wyzwolić twórcę do tworzenia, bez wyzwolenia jego ciała z napięć, blokad, inercji, braku integracji itd. Dlatego praca z ciałem stała się stałym elementem ich pracy.
Łączenie pracy nad rozwojem kreatywności z pracą z ciałem stało się podejściem typowym dla terapii ekspresyjnych.
Już dużo wcześniej pionierki tańca współczesnego Isadora Duncan i Ruth St Denis zauważyły, że wyzwolenie ciała w tańcu, wyzwala nie tylko ciało ale i duszę tancerza.


Przekazywanie w trakcie kursu metody stanowią samodzielną metodę pracy nad rozwojem osobistym, przez sztukę i ćwiczenia relaksacyjne i pracę z ciałem oraz mogą być wykorzystywane jako dodatkowe ćwiczenia w pracy przez terapeutów, trenerów, psychologów, pedagogów, tancerzy, artystów, bioterapeutów itp.
.
Uczestnicy, którzy odbędą wszystkie 5 spotkań otrzymają dyplom ukończenia kursu i upoważnienie do stosowania ćwiczeń zawartych w tym programie w swojej pracy.


W trakcie rocznego cyklu 5 warsztatów poznasz:

TANIEC TERAPEUTYCZNY:
-metody rozgrzewki i integracji grupy poprzez taniec,
-taniec kreatywny-metody improwizacji tańca w rozwijaniu rozwoju ruchu i osobowości,
-rozwijanie pięciu aspektów osobowości poprzez taniec i pracę z ruchem,
-techniki improwizacji tańca jako forma rozwijania kreatywności
-improwizację na temat czterech żywiołów jako metodę pracy z ciałem, doskonalenie sztuki ruchu i wspieranie rozwoju osobowości,
-taniec relacji-praca z relacjami w tańcu,
-improwizację w kontakcie jako metaforę relacji z ludźmi,
-uzdrawiający teatr tańca-metodę pomagająca uwalniać stare ograniczające wzorce i tworzyć nowe wzmacniające wzorce doświadczania siebie i życia,
-ekspresyjny teatr tańca-metodę pomagającą w uwolnieniu spontanicznej ekspresji i nadającej się do działań performance,
-taniec jako formę pracy z ciałem-odkrywanie mądrości ciała,

MANDALA TERAPEUTYCZNA:
- różne formy pracy z mandalą:
-mandale ekspresyjne, intencyjne, kreujące:
-interpretacja i analiza mandal,
-terapeutyczne działanie koloru
-święta geometria i symbolika oraz liczby w mandalach
-rysunki terapeutyczne i diagnostyczne,

TERAPIA DŹWIĘKIEM:
-metody terapii dźwiękiem:
-oczyszczanie,
-harmonizowanie,
-kreowanie,
-różne teorie działania dźwięków ,
-terapia pieśnią,
-terapia rytmem,
-teatr improwizacji ruchu i dźwięku-wyzwalanie ekspresji poprzez ruch i głos,

TECHNIKI RELAKSACYJNE:
-jak wprowadzać ludzi w relaksację:
-automasaż,
-elementy masażu,
-ćwiczenia rozciągające,
-elementy jin jogi,

WIZUALIZACJA TERAPEUTYCZNA:
-wizualizację wspierające relaksacje,
-praca z tematami w wizualizacji:
-regeneracja,
-zakorzenienie,
-uzdrawianie kolorami,
-wewnętrzny uśmiech itd

PRACA Z UWAŻNOŚCIĄ I ŚWIADOMOŚCIĄ:
-uważność i świadomość w pracy z wzorcami,
-wprowadzenie do Zen Coaching,
-skanowanie ciała,
-świadomość oddechu,
-różne techniki oddechowe.


Praca z różnymi grupami,
-zasady pracy z dorosłymi,
-taniec na krzesłach dla osób starszych,
-taniec z dziećmi,
-zajęcia z niepełnosprawnymi.

Filmy z zajęć:
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2018
https://youtu.be/k9ctRV6dvXQ
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2017
https://youtu.be/IW4JeuSjui4
Akademia Terapii Ekspresyjnych 2016
https://youtu.be/EbpWTAuRl2g
Terapie ekspresyjne
https://youtu.be/l4V9BNcPtLI
Teatr Improwizacji Tańca:
https://youtu.be/TZO6TmFHRjc
Taniec Relacji:
https://youtu.be/ddaDPqoHELw
Taniec Terapeutyczny:
https://youtu.be/mnW5ju_wePk

http://www.mateuszwiszniewski.eu/filmy_ze_zdjeciami_z_zajec_-345.html
Relacje uczestników:
http://www.mateuszwiszniewski.eu/relacje_uczestnikow_ate_-343.html

-TEORETYCZNE PODSTAWY TERAPII EKSPRESYJNYCH
- inspiracje Core Energetics, Pathwork, Psychologią Jungowską, Psychosyntezą, terapią Gestalt, terapią psychomotoryczną, Bioenergetyką, Psychologią Integralną, Antropologią Tańca, teorią pracy z traumą.

UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORA TERAPII EKSPRESYJNYCH:
-zasady prowadzenia zajęć,
-jak tworzyć i dobierać procesy oraz rytuały terapeutyczne dla indywidualnych klientów i grup z, którymi się pracuje,
-towarzyszenie i wspieranie w procesie ważnych życiowych zmian,
-tworzenie grupy wsparcia,
-Kreatywna edukacja i wychowanie do twórczości-wykorzystanie technik arteterapii i terapii ekspresyjnych w edukacji.

Link do szczegółowego programu znajdziesz TU:

W trakcie warsztatów będą także prezentowane różne teorie na temat terapeutycznego zastosowania sztuk ekspresyjnych: podejście intermodalne, teoria krystalizacji, dialog z symbolami, skupianie się na potencjale, teoria rozwojowa terapii ekspresyjnych, teoria kreatywności, coaching somatyczny, oraz przykłady ich praktycznego zastosowania przez wybitnych przedstawicieli nurtu terapii ekspresyjnych.


Ostatni warsztat poświęcony jest rozwojowi umiejętności instruktorskich. W trakcie tych warsztatów skupimy się nad udzielaniu informacji zwrotnych, podstawowych zasadach prowadzenia grupy, pracy z cyklami procesu grupowego, oraz pracy nad rozwojem wewnętrznym prowadzącego.

W trakcie warsztatów stosujemy model Czterech Filarów zrównoważonego, integralnego rozwoju w oparciu teorie Kena Wilbera, pioniera w rozumieniu całościowego rozwoju człowieka:

1) praca z ciałem: taniec, masaże itd,
2) praca z cieniem: terapie ekspresyjne, poznawanie siebie i swojej podświadomości poprzez różne formy twórczej ekspresji,
3) rozwój intelektualny- poznawanie rożnych teorii wyjaśniających terapeutyczne działanie sztuki i ich zastosowania w pracy wybitnych przedstawicieli tego kierunku, trening mentalny
4) Rozwój świadomości-świadome oddychanie, ćwiczenia rozwijające zdolność koncentracji oraz bycia tu i teraz, medytacja w tańcu i poprzez różne formy sztuki itd.