Warsztaty BodyMind.


BodyMind.
Termin BodyMind w treningu tańca wykorzystuje się do opisania takich aspektów treningu tanecznego, które opierają się na zrozumieniu i wykorzystywaniu relacji Ciało-Umysł. Różni tancerze i nauczyciele tańca mogą odmiennie rozumieć relacje BodyMind i proponować inne zestawy ćwiczeń, wywodzące się z różnych technik i teorii tańca i pracy z ciałem.
Wspólne wszystkim podejściom wykorzystującym teorie i praktyki BodyMind
jest opieranie się na wzajemnym powiązaniu ciała i umysłu.
1) Na trening ciała i umiejętności tanecznych oraz jakość występów
duży wpływ wywiera stan umysłu i postawa mentalna.
2) W rozwijaniu umiejętności tańca (niezależnie od techniki) sprzyja praktyczne zrozumienie i wykorzystywanie relacji Body-Mind.
3) Ćwiczenia Body-Mind w tańcu nie tylko wspierają rozwój technik i umiejętności
tanecznych ale ich prawidłowe wykorzystywanie może korzystnie wpływać na rozwój osobowości, dobre samopoczucie oraz integracje psychofizyczną.
4) Rozwój Świadomości ciała wspiera umiejętności praktycznego stosowania relacji BodyMind zarówno w treningu tańca jak i profilaktyce zdrowotnej, czy w rozwoju osobistym.

Body-Mind w rożnych szkołach tańca i pracy z ruchem.

Metoda Anny Halprin:Anna Halprin zaczęła rozwijać swoje zainteresowania relacją Body-Mind w tańcu dzięki swojej nauczycielce H’Doubler, która opierała się na pracy E. Todda, The Thinking Body
opublikowanej w 1937 roku. Podstawową tezą tej pracy jest stwierdzenie, że jednostka jest całością i nie można oddzielić od siebie intelektu, zdolności motorycznych (w tym umiejętności tanecznych) oraz czynników społecznych. Wszystkie są ze sobą wzajemnie powiązane. Myślenie i czucie wpływa na strukturę ciała i sposób poruszania się.
W oparciu o te założenia Anna Halprin rozwinęła własną technikę tańca w, której na równi z badaniem anatomii, sił grawitacji, czy psychofizjologii wykorzystywała wyobraźnię, wizualizację aby rozwijać świadomość ciała i poznawać subiektywne odczucie ciała, poznawać mitologię ciała i czerpać z nich inspirację do tańca.
Z czasem rozwinęło się wiele metod opartych na relacji Body Mind, które są powszechnie wykorzystywane przez tancerzy: Technika Aleksandra, Metoda Feldenkraisa, Body Mind Centerring:

Trening BodyMind. W oparciu o założenia Body Mind i doświadczenia pracy z tancerzami opracowałem program warsztatów w, którym poprzez metody wizualizacji, pracy z ciałem oraz techniki improwizacji tańca dąży się do:
-wykorzystania wyobraźni aby poprawić skuteczność treningu technik tanecznych,
-wykorzystania treningu mentalnego aby lepiej sobie radzić z tremą przed występami,
-rozwijania świadomości ciała poprzez ćwiczenia samoświadomości i elementy pracy z ciałem w celu poprawy jakości tańca,
-praca nad rozwijaniem zdolności improwizacji poprzez otwieranie rożnych części ciała,
-uczenia się wyrażania w tańcu rożnych jakości ruchu,
-kreowania w tańcu form wyrazu dla rożnych archetypów,
-wykorzystanie ćwiczeń BodyMind w celach profilaktycznych oraz regeneracji tancerzy.

Kontakt: Mateusz Wiszniewski stardance33@gmail.com,
605357711, 791927957